Barnesikring av Internett

Jeg har tenkt på hvordan man kan gjøre nettet mindre åpent. Det finnes løsninger man kan ta i bruk, blant annet OpenDNS Family Shield. Jeg har ikke testet denne tjenesten men det kan jo du gjøre. Du kan ta kontakt med din nettleverandør for å spørre om de kan sette din DNS (navneserveren som bytter ut www.adresse.noe med en IP-adresse). hos dem til denne eller en annen, eller du kan endre DNS i leseren på hver maskin men da må du også sørge for at brukeren ikke kan installere en ny nettleser, pluss at jeg er litt usikker på oppsett som sikrer at barna ikke bare kan endre det til en annen DNS helt selv. Lenken over er til hvordan man gjør dette i Chrome som jeg bruker. Avhengig av hvilket operativsystem du har kan du gjøre innstillinger for en bruker barnet eller barna bruker slik at de ikke kan installere noe uten at du godkjenner det med et systempassord eller installerer det for dem.

Det er ikke sikkert dette sikrer din maskin godt nok. Finner barna (som nevnt) ut hvordan de kan endre DNS så er de tilbake på den åpne weben. Og det er fullt mulig at de klarer å få tak i fildelingsnettverk, selv om jeg mener disse må installere programvare. Jeg har tenkt litt på «hvitlisting«, spesielt for skoler. Det kunne ha vært en jobb å hvitliste og indeksere manuelt for barne- og ungdomsskoler, for å være så sikker som mulig på at innhold av uønsket art ikke ble gjort tilgjengelig.